среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie kamienie sztachetki te są z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że nieraz mało fachowym ślepiem z trudem je odróżnić.

Wprawdzie kamienie ogrodzenie te są z różnych epok i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że czasem mało fachowym okiem trudno je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym barwom, łatwej obróbce i stosunkowo atrakcyjnej odpłatności. Występują w wielu obrębach Polski – piaskowiec najłatwiej odszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz także w Górach Świętokrzyskich. Ów towar ogrodzeniowy pozyskuje się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym drobi albo wstępnie ociosuje, układa na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie przekazuje do miejsca budowy ogrodzenia PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachetek. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak połączony lepiszczem piach, którego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Podczas gdy lepiszczem jest np. krzemionka, określamy go krzemionkowym (kwarcyt), gdy związki wapnia -wapiennym. Prócz podstawy zlepiających występują tam też różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się barwa kamieni na ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek, przybierają one wtedy wielorakie atramenty czerwieni, brązu a także zieleni. W przyrodzie złożone są w warstwy o różnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak dużych złóż kroi się najogromniejsze bloki, wykorzystywane dalej np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte kamienie można również ciąć na sześciany o równych kształtach, stosowane później w budownictwie (także na ogrodzenia). Można też je rozdzielać przy pomocy specjalistycznych klinów a także dłut na małe, nierównych konturów kawałeczki. Służą do układania powierzchni ścieżek oraz budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenie plastikowe stosuje się dodatkowo wapienie - skały osadowe, powstałe z nazbieranych na dnie mórz a także jezior resztek organizmów żywych, głównie muszli małż oraz ślimaków.

Przeważnie są w większym stopniu miękkie aniżeli piaskowce, a za sprawą tego łatwiejsze w obróbce, lecz również mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych er geologicznych są twardsze, można je nawet polerować zalecane na plot PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa. Nadają się jednak po największej części do wykorzystywania w środku budynku, ponieważ poddawane działaniu warunków atmosferycznych migiem tracą połysk. Wapienie można wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do urządzania ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie korzysta się z nich też do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej nadają się piaskowce krzemionkowe, dlatego że są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od stylu parku i naszych zamiłowań forma kamiennych płyt może być urozmaicony – od łamanych, nieregularnych, aż po prosto przyciętych prostokątów względnie kwadratów. Murki i plotki PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek tworzy się z głazów różnorodnego konturu, zestawionych na kamiennym względnie betonowym fundamencie. O ile płot powstaje z kawałeczków o niesymetrycznych zarysach, trzeba je adekwatnie łączyć tzn. tak, ażeby kształt każdego następnego integrował się z poprzednim. Aby takie płot było solidne jego grubość winna wynosić 50-70 cm. Większe luki w środku można wypełniać zaprawą cementową a także gruzem. Ogrodzenie plastykowe z Opalenicy z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły ewentualnie pustaków. Piaskowce i wapienie możemy wykorzystać też do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych a także pozostałych elementów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce użytkowane do konstrukcji ogrodzenia Poznań należą do kamieni mało wytrzymałych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także niskich temperatur szybko niszczeją oraz nabierają brzydkiego koloru. Łatwo obrastają też mchem i glonami. Można to udaremniać pokrywając powierzchnię ogrodzenia lub rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie usiłujmy zdrapywać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia ostrymi narzędziami np. drucianą szczotką, gdyż na kamieniu mogą zostać głębokie rysy. Sprofilowane fabryki myją kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego zmywania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak reflektujemy, żeby kamienie na ogrodzeniu prędko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий