среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie plot plastikowe na plot i furtkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to ani informowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Projekotwanie sztachety z Winylu na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz informowania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz kilku przypadków.

Balustrady z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów niedaleko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji oraz proponowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do stawiania sztachety z plastyku na plot i bramkę ze sztachetek zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak planowane balaski Winylowe na plot i furtkę ze sztachet jest niezgodne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy przewidywane plotki Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий